fbpx

Gans 356 Air Ultimate M (Gans UM)

1,190,000 750,000

Sản phẩm chính hãng của Gans, được mod trực tiếp từ nhà sản xuất.

Hàng chính hãng, phụ kiện gồm có:

  • Cube
  • 6 bộ ốc đi kèm
  • Đồ chỉnh ốc của Gans
  • 1 tờ hướng dẫn CFOP
  • 1 túi Gans
  • 1 thẻ chứng nhận hàng chính hãng.

Hết hàng