fbpx

Gans Air Standard Magnetic

Nhằm đưa thêm cho các bạn nhiều sự lựa chọn mới, Thế Giới Rubik có mod thêm nam châm cho khối Gans Air Standard truyền thống.

Video trên tay:

Video so sánh với phiển bản không có nam châm:

Như các bạn cũng thấy, mod thêm nam châm sẽ giúp cố định cube tốt hơn, đồng thời cải thiện khả năng kiểm soát. Tuy nhiên, việc lạm dụng mod nam châm sẽ khiến cho bạn dễ bị chủ quan, ỷ lại dẫn tới ảnh hưởng Fingertrick của các bạn.

  • Giá bán tham khảo: 590.000đ
  • Thời gian thực hiện: 1-2 ngày
  • Nam châm sử dụng: NeoMagnetic 4mm x 2.5mm